top of page

Seç Politikamız

• SEÇ Yönetim Sistemini, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş, firmamızın SEÇ hedeflerine bir çerçeve oluşturması amacı ile aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

 

• SEÇ ile ilgili yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standart ve diğer gereklilikleri takip ederek bu gerekliliklere uymak,

 

• Çalışanlarına bireysel sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler vererek sağlık, emniyet ve çevre bilincini yaymak,

 

• Uygulamakta olduğu SEÇ Yönetim Sistemini düzenli olarak gözden geçirerek sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,

 

• Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek doğaya, çevreye ve insana verilebilecek maruziyeti en aza indirmek,

 

• Doğal ve işletme kaynaklarını dikkatli kullanarak tasarruf sağlamak,

 

• Müşteri sahalarında yapılan çalışmalarda müşteri politikalarına, yönetmeliklerine ve kurallarına uymak,

 

• Risk değerlendirmeleri yaparak tehlike ve kazalar için önlem almak.

 

• Bu ilkeler doğrultusunda, firmamız tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanmasını, çevreye zarar verilmemesini, “sıfır tehlike ve sıfır kaza” ilkesini hedeflemiş buna uygun planlamalar yapmıştır.

 

• Faaliyetlerini SEÇ Yönetimi gerekleri ve şirket kuralları çerçevesinde yürüten firmamız, SEÇ konusunda komşularını, müşterilerini ve alt yüklenicilerini yönlendirmeyi, kazanmış olduğu deneyimlerini onlarla paylaşmayı taahhüt eder.

bottom of page